سنگاپور چگونه یک باغ شهر شد؟

سنگاپور چگونه به شهری با نوآوری سبز تبدیل شد؟ سنگاپور تنها 700 کیلومتر مربع مساحت دارد، در عین حال بیش از 5.7 میلیون نفر را در خود جای داده است. سنگاپور از زمان به دست آوردن استقلال در سال 1965، خود را به شهری با نوآوری سبز تبدیل کرده و توانسته است زندگی شهری را…