برترین شهرداری‌های دنیا در زمینه‌های مختلف

برلین، سیدنی، سنگاپور، توکیو و کپنهاگ به ترتیب به علت انجام اقدامات موثر در زمینه‌های حمل‌ونقل، مناسب‌سازی شهر برای توان خواهان، هوشمندی، خلاقیت و انرژی‌های سبز به عنوان برترین شهرداری‌های جهان شناخته می‌شوند. شهرداری‌ها با اقداماتی که اعمال می‌کنند، از مهم‌ترین جایگاه در مدیریت شهرها، افکار عمومی، کیفیت زندگی و ارتباط با مردم برخوردار هستند…