نخاله‌های ساختمانی در قزوین ساماندهی می‌ شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: برای ساماندهی هرچه بهتر نخاله‌های ساختمانی در پنج شهرستان استان، مکانی مشخص احداث خواهد شد. حسن پسندیده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، یکی از مشکلات مهم زیست محیطی استان را عدم ساماندهی نخاله‌های ساختمانی و تخلیه غیرقانونی آن در حاشیه راه ها دانست و اظهار…